Analyzátory pro řemeslo

Analyzátory spalin pro řemeslo

Analyzátory pro průmysl

Analyzátory spalin pro průmysl

Měření prachu

Mereni prachu

 

Testo 310

Nejlevnější analyzátor

Více zde

Změna TPG 704 01

Změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu,  musí nově z bezpečnostních důvodů provést měření koncentrace CO ve spalinách a v ovzduší v místě instalace dále pak měření tahu komína a teploty spalin.

Více informací zde

„ Analyzátor spalin je dnes nepostradatelným nástrojem každého servisního technika nejen pro zajištění profesionálního servisu kotlů, ale i pro efektivní kontrolu celé otopné soustavy."

testimonial MD

Martin Dragoun
Produktový manažer

Testo s.r.o.